Strona 1 z 1

Utworzymy wspólnie publikację projektową?

Post: 14 wrz 2012, 8:51
autor: admin
Tak! Publikacja (raport projektowy) będzie zawierała analizę trendów w zakresie tworzenia i utraty miejsc pracy wysokiej jakości w województwie mazowieckim i trzech regionach porównawczych, a także opis działań niezbędnych do tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości. Uczestnicy projektu będą mogli zaadaptować wypracowane analizy, mechanizmy i rozwiązania opisane w publikacji. Udział uczestników projektu w tworzeniu publikacji będzie polegał na wyborze regionów porównawczych oraz wytypowaniu cech wzorca miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim.