Strona 1 z 1

Jak informować innych, że zostało się partnerem? Warto?

Post: 14 wrz 2012, 8:47
autor: admin
Przykładowa informacja może być następująca: Powiatowy Urząd Pracy w X. został Partnerem Partnerstwa Powiatu X. na rzecz wspierania miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w ramach projektu pt. „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim”. Partnerstwo tworzą również: Starostwo Powiatowe w X., Urząd Gminy Y. oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Z. Projekt jest realizowany przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Warto informować opinię publiczną o przystąpieniu do projektu, aby zakomunikować swoje zainteresowanie rozwojem rynku pracy w zielonym sektorze i podejmowanie działań we współpracy z innymi partnerami mających na celu wspieranie tworzenia nowych i utrzymania istniejących „zielonych” miejsc pracy.