Strona 1 z 1

Czy odbędą się jakieś spotkania lub warsztaty?

Post: 14 wrz 2012, 8:46
autor: admin
W ramach projektu zostaną przeprowadzone dwa dwudniowe warsztaty dla Partnerstw na Mazowszu. Oprócz dużej dawki informacji nt. projektów i przedsięwzięć w zakresie rozwoju zielonej gospodarki i rynku pracy w tym obszarze podejmowanych w innych regionach Unii Europejskiej oraz wyników analizy danych statystycznych zielonych sektorów na Mazowszu, uczestnicy – z pomocą prowadzących warsztaty – wypracują operacyjne plany działania w zakresie praktycznego wykorzystania uzyskanych informacji w swoich powiatach. Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat „Organizatora zielonego rynku pracy”.