Strona 1 z 1

W jakim celu zostanie opracowana analiza porównawcza?

Post: 14 wrz 2012, 8:42
autor: admin
Na potrzeby opracowania strategii tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy na Mazowszu przeprowadzona będzie analiza porównawcza, która przedstawi podejmowane działania, zastosowane mechanizmy i porówna uzyskane rezultaty na Mazowszu i w trzech wybranych regionach porównawczych z obszaru Unii Europejskiej. W oparciu o wyniki analizy porównawczej zostaną zidentyfikowane brakujące mechanizmy w województwie mazowieckim, sprzyjające tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy. Bezpośrednim rezultatem analizy będzie opracowanie mechanizmów i instrumentów tworzenia zielonych miejsc pracy wysokiej jakości, które mogłyby być wykorzystane w województwie mazowieckim.